przesuń do początku strony

Małe dziecko

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U., poz. 157 z późn. zm.) określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania. Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pszczynie będzie kolejno opisywał poszczególne formy, a także informował o sposobie i możliwościach realizacji zapisów ustawy zwanej popularnie żłobkową.

 

W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.

Czasokres sprawowania opieki nad dzieckiem:

-  do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r.ż.,

- w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 r.ż.

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

 

Podstawa prawna

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych

Linki:

1. Żłobki