przesuń do początku strony

Miejsca pomocy

MIEJSCA POMOCY

Miejsca pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom na terenie Gminy Pszczyna

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
ul. Kilińskiego 5 a

43-200 Pszczyna
tel.: (+48 32) 210-41-73 lub (+48 32) 210-58-10

strona internetowa OPS-u: http://opspszczyna.pl/

e-mail:  
Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
- poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie
- diagnoza w zakresie problemu alkoholowego
- motywowanie i udzielanie wsparcia

 2. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
ul. Bogedaina 18
43-200 Pszczyna
tel.: 997
Oficer dyżurny: (+48 32) 449-32-00

3. Wspólnoty samopomocowe

v       Al.Anon - wtorek godz. 18.00, Pszczyna, ul. M.C. Skłodowskiej 1. Parafia Podwyższenia Krzyża.
Oficjalna strona internetowa www.al-anon.org.pl

v       AA Alfa - poniedziałek godz. 17.30, Pszczyna, ul. M.C. Skłodowskiej 1

v       AA Pszczyńska 12 - środa godz. 17.30, Pszczyna, ul. 3 Maja 15a

v       AA Jutrzenka - sobota godz. 17.30, Pszczyna, ul. 3 Maja 15a

v       Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Plessowiacy", pierwszy
i trzeci czwartek miesiąca godz. 18.00, Pszczyna, ul. 3 Maja 15a


4. Miejsca i godziny przyjęć lekarzy psychiatrów.

  • NZOZ "HIPOKRATES", Pszczyna, ul. Zdrojowa 65, tel. 032 210 30 31
    poniedziałek w godz. od 13.00 do 16.00
    wtorek i piątek w godz. od 8.30 do 12.00
    czwartek w godz. od 7.30 do 11.00
  • NZOZ "PANACEUM", Pszczyna, ul. Mieszka I, tel. 032 22 50
    poniedziałek od godz. 16.00 do 18.00


5. Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych

Odbywa się w „CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ" Pszczyna, ul. Zdrojowa 65. Poradnia jest czynna:

poniedziałek w godz. od 16:30 do 20:00
wtorek: od godz. 16.00 do godz. 19.00
środa: od godz. 13.00 do godz. 16.00 oraz 17.00-19.00 konsultacje w ramach programu Candis
czwartek: od godz. 9.00 do godz. 12.00 oraz 16.30-20.00 / terapia grupowa dla osób współuzależnionych
piątek: od godz. 16.00 do godz. 20.00 / terapia grupowa dla osób uzależnionych

Rejestracja nr telefonu: 32 211-97-99 lub 604 805 862
Wizyty są bezpłatne, finansowane z budżetu gminy.
Ponadto informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 39 78 lub osobiście na ul. Dworcowa 30.

6. Osoby zainteresowane mogą również skorzystać z oferty z Czechowic- Dziedzic:

Niepubliczny ZOZ „UBEZPIECZALNIA” Sp. z o.o. Przychodnia Nr 1 Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Sienkiewicza 8 tel. (032) 215-32-41 faks (032) 215-59-17


7. Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A
Czynne od poniedziałku do piątki w godz. od 7.30 do 15.30.
Tel. 032 210 58 10

8. Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A.
Czynne w poniedziałki od godz. 15.30 do 17.00.
Tel. 032 210 41 73

9. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przestępstw i członków ich rodzin
Katowice, ul. Jagiellońska 5
tel. całodobowy: 0508 339 495
e-mail: , www.wokanda.org.pl

10. Pomoc udzielana przez Śląską Fundację "Błękitny Krzyż"

Informacje znajdują się w załączniku - pobierz

Błękitny Krzyż - pobierz

11. Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informacje znajdują się w załączniku - pobierz

Pliki do pobrania:

12. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"CAL-MED" Spółka Cywilna
ul. Krucza 12
43-251 Pniówek
tel (32) 44 83 520, kom. 501 449 753

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 12:00 do 20:00.

13. Ośrodek Readaptacyjny

Śląskiej Fundacji Błekitny Krzyż
ul. Traugutta 21
43-300 Bielsko- Biała
tel (33) 822 34 56 lub (33) 817 20 49.

14. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku- Białej


ul.Karola Miarki 11
43-300 Bielsko- Biała
tel (33) 812 65 04

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od października do grudnia 2015 r. (we wtorki i czwartki) w tut. Centrum będą organizowane dyżury terapeuty uzależnień. Dyżury będzie prowadziła Pani Agnieszka Boczkowska. Zapisy pod numerem tel. 723 565 690. Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 32 449 01 45 wew. 21 i 30.


16. Grupie Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

link: http://www.opspszczyna.pl/n,133.html

17. Placówki otwarte

18. Leczenie odwykowe zamknięte