przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II

INFORMACJA DOTYCZĄCA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE - Etap II

 

Wojewoda Śląski w dniu 25 lutego 2019 r. wydał ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE,
znak: IFIII.4131.1.10.2019 - stwierdzające nieważność Uchwały Nr IV/26/19
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - Etap II
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. poz. 724) w całości.