przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Adresy głosowania tradycyjnego do PBO 2018

Adresy głosowania tradycyjnego do PBO 2018

01 Września 2017
kategoria:
News
Adresy głosowania tradycyjnego do PBO 2018

Aby oddać głos właśnie w ten sposób proponujemy skorzystać z jednego z 25, specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).


Poniżej znajdą Państwo dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań wskazane przez Przewodniczących Osiedli i Sołtysów. Pamiętajmy głosowanie nie może odbywać się w innej formie. Stanowi o tym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr SG.0050.865.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 02. 06. 2017 r. Regulamin głosowania na propozycje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Adresy - kliknij

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:


a)    Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
b)    Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
c)    Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
d)    Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
e)    Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
f)    Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;


#takkiełkujetwójpomysł


Życzymy Państwu tylko dobrych wyborów!