przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Do 30 września III rata za koncesję

Do 30 września III rata za koncesję

26 Września 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Miejski w Pszczynie przypomina, iż zgodnie z art. 111  ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń, w  terminie do 30 września 2017 roku.

Zgodnie z  brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5b powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia dokonania opłaty w ustawowych terminach oraz w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Wpłaty należy dokonać:


- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pszczynie:
ING Bank Śląski O/Bielsko Biała 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540,
- w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2 w poniedziałek w godzinach od
700 do 1530, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia przy ulicy Dworcowej 30 (pokój nr 23, II piętro) oraz pod numerem telefonu  32 449 38 78