przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Granica, która nie dzieli, a łączy

Granica, która nie dzieli, a łączy

09 Listopada 2017
kategoria:
News

Pokrewne dusze zawsze potrafią znaleźć do siebie drogę

Cecelia Ahern

Mając na uwadze kontynuację wspólnych działań wpływających na rozwój terenów przygranicznych, w szczególności wykorzystujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne, goście z Czech zwiedzili Muzeum Zamkowe, Pokazową Zagrodę Żubrów i Zagrodę Wsi Pszczyńskiej. W skansenie zobaczyli m.in. odrestaurowaną w ramach projektu XIX-wieczną wozownię z Warszowic.

Przeprowadzono również rozmowy dotyczące obszarów strategicznych dalszej współpracy. Dyskusję otworzyli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz  starosta Paskova Peter Badura. Wzięli w niej udział samorządowcy z Pszczyny i Paskova oraz pracownicy jednostek organizacyjnych zajmujących się edukacją, kulturą, sportem i rekreacją, a także przedstawiciele organizacji i podmiotów działających non profit na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego. Spotkanie moderowała Pani dr Justyna Tulaja.

Gmina Pszczyna i czeska miejscowość Paskov otrzymały 55 640 euro na realizację wspólnego projektu. Pieniądze pochodzą z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Środki podzielono pomiędzy partnera wiodącego - gminę Pszczyna (28 067 euro) a miasto Paskov (27 579 euro).

Środki, które trafiły do Pszczyny, przeznaczono m.in. na renowację zabytkowej wozowni z Warszowic, produkcję filmu promującego dziedzictwo kulturowe skansenu, dygitalizację zbiorów oraz przygotowanie nowej strony internetowej w języku polskim, angielskim oraz czeskim.

Projekt powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Projekt „Wzajemna pomoc dla wzajemnego poznania: Pszczyna - Paskov”, „Vzájemnou spolupráci ke vzájemnému poznání: Pszczyna - Paskov“ współfinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.