przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

22 Października 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 20 października 2020 wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Popularyzacja zabytków miasta Pszczyny".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych ). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 ).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-49