przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

13 Października 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 8 października 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team” , ul. Rybnicka 32 , 43-200 Pszczyna ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami szkolenia jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-81