przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

09 Maja 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie., 43-200 Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wycieczki w Bieszczady, w ramach ochrony zdrowia psychicznego podopiecznych Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-90