przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

05 Marca 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku wpłynęła oferta
złożona przez Stowarzyszenie Sportowo - Pro obronne „57 Samodzielna Kompania
ASG” z siedzibą 43-200 Pszczyna ul. Piwowarska 20/7 na wsparcie zadania
publicznego pod nazwą „ Organizacja szkolenia dla młodzieży i dorosłych z
technik samoobrony”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2.000zł (słownie: dwa
tysiące złotych).
Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz.
450).