przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

26 Lipca 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 18 lipca 2018 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Pszczyna z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Zakup indywidualnego sprzętu sportowego dla grupy naborowej dzieci młodszych, dzieci starszych oraz młodzików w roku szkolnym 2018/2019. Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.). Skan ofery w załączeniu. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000 złotych.

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-69