przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

01 Sierpnia 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny ogłasza konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie wysokości , zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pszczyna.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 sierpnia 2018 roku

Termin zakończenia konsultacji: 8 sierpnia 2018 roku

Forma konsultacji: wyrażenie opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce konsultacji: Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2018 roku do Referatu Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2, faksem na numer 324493948 lub e-mailem:

Komplet dokumentów do pobrania w załączeniu:

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly