przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - OZE, fotowoltaika

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - OZE, fotowoltaika

23 Maja 2019
kategoria:
News
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - OZE, foto

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Instytucja Organizująca Konkurs), zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl w dniu 22 maja 2019 r., rozstrzygnął konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.


Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty z 116 projektów pozytywnie ocenionych na łączną kwotę ponad 147 mln zł:


1. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie złożony przez Gminę Zawiercie, kwota dofinansowania: 53 056 897,98 zł


2. "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych
na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku, kwota dofinansowania: 20 547 700,00 zł


3. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w Czerwionce-Leszczynach - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
kwota dofinansowania: 21 840 394,62 zł


4. Słoneczna Żywiecczyzna -Związek Międzygminny d/s Ekologii w Żywcu,
kwota: 52 022 712,50 zł.

 
Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że pomimo pozytywnej oceny wniosków:

1. Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna,
2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Pszczyna.
Gmina Pszczyna nie otrzymała dofinansowania na ww. projekty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii