przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

07 Sierpnia 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowo - Pro obronne „57 Samodzielna Kompania ASG”, 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 20 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozpowszechnianie przeciwdziałania uzależnieniom podczas imprezy na Dniach Pszczyny 2019”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 6.500zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688).

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-120