przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Jakie czekają nas inwestycje w 2018 roku?

Jakie czekają nas inwestycje w 2018 roku?

22 Grudnia 2017
kategoria:
News
Jakie czekają nas inwestycje w 2018 roku?

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 grudnia uchwalony został budżet gminy Pszczyna na 2018 rok. Wydatki wyniosą 240.691.051 zł, z czego ogromną część stanowią zadania inwestycyjne.

- Pierwszy raz w budżecie od 27 lat funkcjonowania samorządu mamy wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 43 milionów złotych - powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

 

Zbiorcze zestawienie największych zadań inwestycyjnych na rok 2018

 

Drogi

Współfinansowanie zdań z WZD - Budowa chodnika przy DW - 931 - 12 000,00

Współfinansowanie zadań z PZD: Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - 24 000,00, budowa świateł przy DW 933 ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach 100 000,00

Budowa drogi transportu rolnego - ulicy Rolniczej w Studzionce 200 700,00

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - PBO (przebudowa łącznika przy ul.Sznelowiec oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Koralowej w Pszczynie) 65 622,00

Projekt budowy łącznika między ul. Dobrawy w Pszczynie i ul. Grzebłowiec w Goczałkowicach Zdroju - 40 000,00

Projekt budowy ul. Pionierów w Pszczynie 50 000,00

Projekt i przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 200 000,00

Przebudowa łącznika między ul. Łowiecką i ul. Paderewskiego 97 000,00

Przebudowa łącznika między ul. Szymanowskiego i ul. Francuską w Pszczynie 92 160,00

Przebudowa ul. Bocznej od ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach 67 184,00

Przebudowa ul. Bocznej od Zamenhofa w Pszczynie 100 000,00

Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie 624 580,00

Przebudowa ul. Kawalerzystów w Pszczynie 75 521,00

Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie 1 620 000,00

Przebudowa ul. Tulipanów w Pszczynie 58 744,00

Przebudowa ul. Tuwima i rozbudowa ul. Kochanowskiego w Piasku 132 000,00

Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie 77 391,00

Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie 400 000,00

Rozbudowa ul. Słonecznej, ul. Dobrawy i ul. Henryka Brodatego w Pszczynie 4 819 000,00

Rozbudowa ul. Witosa i ul. Klonowej w Rudołtowicach 1 070 000,00

Projekt przebudowy ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 100 000,00

 

Centrum przesiadkowe i ścieżki rowerowe

 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych  8 091 015,00

 

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiej 23 w Wiśle Wielkiej 120 000,00

Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Małej - 59 600,00

Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej - 3900,00

Zabezpieczenie budynku OSP Rudołtowice-PBO (wykonanie monitoringu) 6 000,00

Zakup zmywarki dla kuchni Ośrodka Kultury w Studzionce - 12 397,00

 

Budownictwo mieszkaniowe

Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. poprzez partycypację w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych w ramach rządowego programu wspierania budownictwa 1 351 395,00

 

Usługi

Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie 509 679,00

 

Administracja

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 410,00

Komendy wojewódzkie Policji 100 000,00

Dofinansowanie rozbudowy KPP w Pszczynie 100 000,00

Ochotnicze straże pożarne 40 410,00

Modernizacja OSP w Łące - 21 900,00

Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice - (zakup i ocieplenie garażu) 7 000,00

Zakup aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Wisła Wielka -

Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Pszczynie 20 000,00

 

Oświata i wychowanie

Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice - (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia) 32 800,00

Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią przy SP w Pszczynie) - 79 500,00

Integracja mieszkańców Ćwiklic - "W jedności siła"- (budowa skoczni w dal przy SP7 w Ćwiklicach) 35 000,00

Parking dla wszystkich - (budowa parkingu w Wiśle Małej przy szkole ) 100 000,00

Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja SP1 w Pszczynie 2 673 852,00

Rozbudowa SP2 w Pszczynie 1 800 000,00

Rozbudowa ZSP w Piasku 1 000 000,00

Projekt i przebudowa infrastruktury sportowej przy ZS1 w Pszczynie 200 000,00

Budowa przedszkola przy ul. Curie Skłodowskie w Pszczynie 3 780 000,00

Dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole 500 000,00

Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole 500 000,00

 

Ochrona zdrowia

Dofinansowanie realizacji V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - 100 000,00

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 3 100 000,00

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 2 850 000,00

 

Kultura fizyczna i pozostała działalność

Przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące 2 200 000,00

"Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla ZSP w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem "Orlik"-etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności"- 102 032,00

Bezpieczne boisko LKS Znicz Jankowice - (modernizacja boiska sportowego) 50 000,00

Budowa placu zabaw dla dzieci - LKS Czarków - 28 655,00

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - (przebudowa łącznika przy ul.Sznelowiec oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Koralowej w Pszczynie) 36 000,00

Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna 659 360,00

Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 1 200 000,00

 

Razem wydatki majątkowe 42 764 376,00