przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz klasy liceum w trybie zdalnym

Klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz klasy liceum w trybie zdalnym

26 Października 2020
kategoria:
News
Klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz klasy lice

 

Od 26 października uczniowie klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Pszczyna oraz uczniowie wszystkich klas III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie uczestniczą w zajęciach wyłącznie w trybie zdalnym.

Zmiany podyktowane są przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na ich podstawie lekcje w trybie stacjonarnym zostały ograniczone i są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trybie stacjonarnym uczą się klasy I-III szkół podstawowych, nadal też funkcjonują gminne przedszkola. Duża zachorowalność wśród nauczycieli powoduje jednak utrudnienia w organizacji pracy najmłodszych uczniów i dzieci przedszkolnych. W takich przypadkach dyrektorzy, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mogą zawiesić zajęcia stacjonarne.

Dzięki ustalonej na potrzeby placówek oświatowych powiatu pszczyńskiego uproszczonej ścieżce kontaktu dyrektorów z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach, możliwe jest szybkie otrzymywanie decyzji. Sanepid zwrócił się również do wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli naszej gminy o grzecznościowe przekazywanie rodzicom i opiekunom dzieci informacji o nakładanej kwarantannie. Niezależnie jednak od informacji przekazywanych przez dziennik elektroniczny, sanepid każdorazowo kontaktuje się z osobami objętymi kwarantanną bądź izolacją.