przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny dotyczące oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą "Udział zespołu UKS Centrum Pszczyna w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej kobiet".

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny dotyczące oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą "Udział zespołu UKS Centrum Pszczyna w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej kobiet".

08 Lutego 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 4 lutego 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Centrum Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Udział zespołu UKS Centrum Pszczyna w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej kobiet".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.)

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-98