przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

09 Lipca 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna z siedzibą przy ulicy Jordana 3A w 43-245 Studzionka na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Kryterium kolarskie, XI Memoriał Kazimierza Gazdy oraz zawody rowerowe dla dzieci o Puchar Burmistrza Pszczyny i Starosty Pszczyńskiego". Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn.zm.). Wnioskowana kwota dotacji wynosi 8000zł.

http://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-67