przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogromne pieniądze na Park Zwierzyniec

Ogromne pieniądze na Park Zwierzyniec

04 Kwietnia 2017
kategoria:
News
Ogromne pieniądze na Park Zwierzyniec

zdjęcie parkuW ciągu pięciu lat gmina Pszczyna przeznaczy na zagospodarowanie parku ponad 5,5 mln zł. Po raz kolejny Urząd Miejski w Pszczynie pozyskał wysoką dotację, sięgającą aż  2 666 365 zł. 

Oznacza to, że na 16 ha zdegradowanego terenu ciągnącego się od Pokazowej Zagrody Żubrów i pola golfowego wzdłuż rzeki Pszczynki przywrócony zostanie stan siedlisk przyrodniczych i gatunków. Zakupiony zostanie sprzęt służący do utrzymania bioróżnorodności. Projekt przewiduje również utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.

- Nie ukrywam, że środki europejskie to dla takiej gminy jak nasza ogromne wsparcie i szansa rozwoju. Wykorzystujemy każdą możliwość, żeby korzystać z dotacji. Realizacja tego projektu zakłada również szereg działań informacyjno-edukacyjnych. To bardzo ważne, szczególnie w kontekście walki z niską emisją. Każde proekologiczne działanie niesie za sobą wymierne efekty. W tym przypadku odbudowa zdegradowanych terenów pozwoli zwiększyć atrakcyjność mniej uczęszczanej części parku – komentuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Inwestycja polega m.in. na przebudowie rowów i wykonaniu drenażu odwadniającego łąki, a następnie doprowadzenie wody do projektowanej pompowni oraz odprowadzenie wód z rowów odwadniających. Pokazowa Zagroda Żubrów zwiększy atrakcyjność. Na jej terenie wybudowany zostanie staw dla ptactwa wodnego. Dużą gratką dla miłośników przyrody i pszczyńskiego krajobrazu będzie ścieżka edukacyjna, która poprowadzona zostanie w okolicach zagrody.

Dzięki środkom z funduszy europejskich oraz wkładu gminy Pszczyna zakupiony zostanie sprzęt. Miejski Zakład Zieleni będzie dysponował m.in. nowym ciągnikiem rolniczym, koparką, ładowaczem oraz innym sprzętem, który jest niezbędny do prowadzenia prac na terenie parku.

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.