przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Pani Rozalia obchodziła 100 lat!

Pani Rozalia obchodziła 100 lat!

26 Września 2017
kategoria:
News
Pani Rozalia obchodziła 100 lat!

W poniedziałek 25 września Pani Rozalia Szotek obchodziła 100. urodziny. Tego dnia odwiedził ją burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, który przekazał Jubilatce prezent oraz list gratulacyjny od premier Beaty Szydło.

W imieniu środowiska nauczycielskiego życzenia złożyli Alina Michalak, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie, a także Edward Czernek, były Inspektor Oświaty i Wychowania.

 

Pani Rozalia Róża Szotek z d. Kopiec

Urodziła się 25 września 1917 r. w Chwałowicach z ojca Józefa i matki Rozalii. W 1924 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, którą ukończyła w 1932 r. W 1934 r. podjęła naukę w Studium Wychowania Przedszkoli w Mysłowicach, gdzie uzyskała tytuł nauczyciela-pedagoga w 1937 r. Jako nauczyciel i wychowawca pracowała na  Zaolziu w Boguminie.

W okresie okupacji pracowała pod kontrolą władz niemieckich w Połomii. Z dniem 1 września 1946 r. podjęła pracę nauczycielską w Radlinie i wstąpiła do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Została wyróżniona za swoją pracę pedagogiczną i powierzono jej funkcję wizytatora metodycznego w pow.rybnickim i wodzisławskim.

Równocześnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach, kursach i w Studium Nauczycielskim w Katowicach z nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Ukończyła także Wyższe Studium Nauczycielskie w Krakowie.

W całym swoim życiu pełniła różne funkcje zawodowe i społeczne ( ławnika przy sądzie w Pszczynie, działacza TPD ). W roku 1975 została zatrudniona jako wizytator szkolny przy Urzędzie Powiatowym w Pszczynie. Organizowała imprezy, obozy letnie, wycieczki, a także kolonie dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

Dzięki jej staraniom władze powiatowe i miejskie w Pszczynie zorganizowały miejski plac zabaw dla dzieci z rodzin biednych, rozbitych i wielodzietnych. Dzięki usilnym staraniom Pani Szotek Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Katowicach, przekazało znaczne środki finansowe na doposażenie placówki, zatrudnienie opiekunów i na dzienne przygotowywanie posiłków dla setki dzieci. Za działalność w TPD została wyróżniona w dniu 29 maja 1979 r. Medalem im. Henryka Jordana.

W swojej pracy aktywnie udzielała się społecznie na terenie gminy Suszec, gdzie zamieszkiwała przez większą część swojego życia. Obecnie jest mieszkanką Pszczyny i korzysta z zasłużonej emerytury nauczycielskiej.

W okresie swojej pracy otrzymała  nagrody, dyplomy i odznaczenia: Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju woj. Katowickiego (1971), Złoty Krzyż Zasługi (1972), Medal 30- lecia PRL (1974), Zasłużonego Działacza F.J.N (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ( 1977 ), Odznakę za 50- letnią przynależność do ZNP ( 2005 ).

Mottem  wspaniałego  życia  Kol. Róży Szotek  niech będzie następująca sentencja.

 

 „ Wielkość człowieka polega

na jego postanowieniu,

by być silniejszym

niż warunki czasu i życia ”

A. Camus

 

Opracowała : Elżbieta  Żywczok