przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Projekt bezpieczny rower - znakowanie rowerów "syntetycznym DNA" w siedzibie Straży Miejskiej w Pszczynie

Projekt bezpieczny rower - znakowanie rowerów "syntetycznym DNA" w siedzibie Straży Miejskiej w Pszczynie

24 Maja 2019
kategoria:
News
Projekt bezpieczny rower - znakowanie rowerów "sy

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane znakowaniem rowerów do przesłania informacji drogą mailową na adres sm[at]pszczyna.pl w celu wyznaczenia terminu oznakowania.

Do znakowania używa się substancji nietoksycznych i bezpiecznych dla zdrowia, które po zaschnięciu są niewidoczne gołym okiem i niemożliwe do usunięcia bez widocznego uszkodzenia.

Podczas znakowania rowerów wypełniany jest formularz rejestracyjny, a właściciel otrzymuje legitymację rejestru. Ponadto właściciel wypełnia oświadczenie zezwalające na przetwarzanie danych osobowych oraz przedkłada fakturę potwierdzającą nabycie roweru lub wypełnia oświadczenie o nabyciu roweru. Formularz zgłoszeniowy zawiera: kod, rodzaj zestawu znakującego, charakterystyczne dane roweru (marka, producent, rodzaj i typ roweru, rok produkcji, typ ramy, nr ramy, kolor ramy, wielkość ramy, ilość przerzutek, hamulce, stan techniczny, 6 zdjęć) oraz dane kontaktowe właściciela. Do tego rejestru ma dostęp wyłącznie administrator rejestru (Straż Miejska w Pszczynie) oraz podmioty przez niego upoważnione, lub którym z mocy ustawy jest zobowiązany go udostępnić (np. Policja, Sąd, Prokuratura).

Rejestr lokalny jest powiązany z Narodowym Rejestrem REFIZ, w którym ewidencjonuje się organizację znakującą rower, opis roweru z fotografiami, kod rejestracyjny. Rejestr znakowania identyfikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.refiz.eu.

Usługa znakowania rowerów przez Straż Miejską w Pszczynie jest bezpłatna. Projekt "Bezpieczny rower" realizowany jest przy współpracy z Mestską Policie Cesky Tesin oraz Strażą Miejską w Cieszynie.

Wymagania wobec osób chcących oznakować rower:

  • ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie gminy Pszczyna (dokument potwierdzający tożsamość),

  • faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • czysty, przepisowo wyposażony rower.

Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu roweru:
- z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
- co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.