przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Szansa na rozwój przygranicza

Szansa na rozwój przygranicza

24 Października 2017
kategoria:
News
Szansa na rozwój przygranicza

Pszczyna w partnerstwie z czeskim miastem Paskov realizuje projekt „Wzajemna pomoc dla wzajemnego poznania: Pszczyna - Paskov”. Zakłada on realizację konkretnych zadań. I ma się przyczynić do zwiększenia ruchu turystycznego na terenach przygranicznych. Miasta dzieli zaledwie 80 kilometrów. 

Gmina Pszczyna i czeska miejscowość Paskov otrzymały 55 640 euro na realizację wspólnego projektu. Pieniądze pochodzą z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Środki podzielono pomiędzy partnera wiodącego, jakim jest gmina Pszczyna (28 067 euro) a miastem Paskov (27 579 euro) - partner projektu.

Środki, które trafiły do Pszczyny, przeznaczono na zwiększenie atrakcyjności Zagrody Wsi Pszczyńskiej”, m.in. na ukończeniu jest film promujący dziedzictwo kulturowe skansenu,  Jednocześnie trwa dygitalizacja zbiorów oraz renowacja XIX-wiecznej wozowni z Warszowic. Powstanie również nowa strona internetowa w języku polskim, angielskim oraz czeskim.

Nasi sąsiedzi zza południowej granicy otrzymane środki wykorzystali m.in. na wykonanie herbów rodowych właścicieli Paskova, które można zobaczyć w tamtejszym pałacu. Z efektami ich pracy zapoznała się pszczyńska delegacja, która gościła w Paskovie na początku października. Spotkanie było okazją do omówienia stopnia zaawansowania wykonania projektu oraz możliwości poszerzenia współpracy w kolejnych latach. I to nie tylko w ramach tzw. „projektów miękkich”, ale również zadań o charakterze inwestycyjnym. Rozmawiali o tym przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Szczotka i zastępca burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot ze starostą Paskova Petrem Badurą.

Na najbliższy piątek (27 października) zaproszono do Pszczyny samorządowców, a także przedstawicieli kultury, sportu i edukacji z Paskova. W programie rewizyty zaplanowano m.in. zwiedzanie Muzeum Zamkowego, Pokazowej Zagrody Żubrów oraz skansenu.

Projekt powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.