przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wydłużono terminy wyłożenia projektu planu i dyskusji

Wydłużono terminy wyłożenia projektu planu i dyskusji

12 Stycznia 2021
kategoria:
News
Wydłużono terminy wyłożenia projektu planu i d

W związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się chorobą COVID-19 wydłużono terminy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka, a także dyskusji publicznej.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY

o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka i zmianie terminu dyskusji publicznej.

W związku z sytuacją epidemiczną i zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego stanu ograniczeniami, zawiadamiam o:

 • wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - do dnia 15 lutego 2021 r.;
 • wydłużeniu terminu składania uwag do ww. projektu - do dnia 1 marca 2021
 • zmianie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami projektu miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka
  - z dnia 12 stycznia 2021 r. na dzień
  10 lutego 2021 r.
  o godz. 1400 .

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928,  32 4493929 lub mailowo na adres: .

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 1 (parter):

- w poniedziałki od godziny 900 do godziny 1700,

- od wtorku do piątku od godziny 800 do godziny 1200.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka wraz z niezbędną dokumentacją, udostępniony jest również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na www.pszczyna.pl
(w zakładce gospodarka przestrzenna).

INFORMACJE DOTYCZACE DYSKUSJI PUBLICZNEJ

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293, z późn. zm.) odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w dyskusji publicznej online zamieszczone zostaną w: Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na stronie  www.pszczyna.pl  (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: . Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

UWAGA

W przypadku zniesienia ograniczeń związanych z COVID-19 (dotyczących zgromadzeń), dyskusja publiczna planowana na dzień 10 lutego 2021 r., odbędzie się w trybie stacjonarnym w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali sesyjnej (II piętro) o godz. 1400.

 

Burmistrz

Dariusz Skrobol