przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wyniki wyszukiwania

Aktualności

 • Znaleziono 120 wiadomości.

 • 29 Listopada 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

 • 28 Listopada 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Test sprawności syren alarmowych

  We wtorek, 28 listopada w godz. 9.00 - 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

 • 17 Listopada 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Informacja Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny informuje, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 19.04.2017 r. wpłynęła oferta Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich z siedzibą w Krakowie Al. Kasztanowa 4a na zadanie publiczne pn. " Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez zorganizowanie

 • 02 Listopada 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

 • 02 Listopada 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie ochrony zdrowia.

 • 31 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wolontariusz Roku 2017

  W dniu 3 grudnia obchodzimy w Gminie Pszczyna „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”. Uroczysta gala odbędzie się w dniu 3 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zachęcam mieszkańców gminy Pszczyna do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia “Wolontariusz Roku 2017” .

 • 31 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

  Burmistrz Pszczyny zaprasza na coroczne spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego  w Gminie Pszczyna w następujących sferach: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz

 • 27 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny Zaprasza mieszkańców gminy Pszczyna w wieku powyżej 40 roku życia na bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej w ramach „Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2015-2020” finansowanego z dotacji budżetu gminy Pszczyna.

 • 27 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny zaprasza mężczyzn w wieku powyżej 45 roku będących mieszkańcami gminy Pszczyna na bezpłatne badanie krwi w celu określenia poziomu markera nowotworowego PSA w ramach „Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2015-2020” finansowanego z dotacji budżetu gminy Pszczyna. Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Realizatorem programu jest Diagnostyka Spółka z o.o

 • 26 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Informacja Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 19 października 2017 roku wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Pszczynie z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 79 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Niewidomi i niedowidzący jesienią w plenerze" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r.,