przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wyniki wyszukiwania

Aktualności

 • Znaleziono 90 wiadomości.

 • 01 Marca 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny

  Poniżej publikujemy zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie pomocy społecznej w 2017 r., Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, treści ogłoszenia o konkursie, powołania Komisji Konkursowej oraz Regulaminu Komisji Konkursowej.

 • 01 Marca 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza na wykład

  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pszczynie zaprasza do udziału w wykładzie „Powikłania w cukrzycy”. 

 • 27 Lutego 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wsparcie realizacji zadania publicznego

  Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 20.02.2017 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia", ul. 3 Maja 15, 43-200 Pszczyna, na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja jubileuszu 110 - lecia działalności Chóru Lutnia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 239 z późn. zm.).

 • 23 Lutego 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Gminy Pszczyna- Dotacje II PPU w 2017 r., treści ogłoszenia o konkursie, Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, powołania Komisji Konkursowej oraz Regulaminu Komisji Konkursowej znajduje się w załączniku.

 • 10 Lutego 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wyniki otwartego konkursu ofert - profilaktyka poprzez sport 2017

  Zarządzenie nr SG.0050.747.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 10.02.2017 lutego w sprawie wyboru podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna

 • 10 Lutego 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  wyniki wyboru podmiotu realizującego program Candis

  Burmistrz Pszczyny ogłasza wyniki wyboru podmiotu realizującego program Candis tj. program przeznaczony dla osób problemowo używających przetworów konopi dla mieszkańców Gminy Pszczyna w 2017 roku. 

 • 10 Lutego 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

  Zarządzenie nr SG.0050.746.2017 Burmistrza Pszczyny z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wyboru podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacje I/2017, wysokości przyznanych dotacji oraz wyznaczenia Referatu Zdrowia do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania.

 • 27 Stycznia 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2016-2020.

 • 27 Stycznia 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Pszczyny o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2016-2020.

 • 27 Stycznia 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5