przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wyniki wyszukiwania

Aktualności

 • Znaleziono 135 wiadomości.

 • 31 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wolontariusz Roku 2017

  W dniu 3 grudnia obchodzimy w Gminie Pszczyna „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”. Uroczysta gala odbędzie się w dniu 3 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zachęcam mieszkańców gminy Pszczyna do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia “Wolontariusz Roku 2017” .

 • 31 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów

  Burmistrz Pszczyny zaprasza na coroczne spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego  w Gminie Pszczyna w następujących sferach: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz

 • 27 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny Zaprasza mieszkańców gminy Pszczyna w wieku powyżej 40 roku życia na bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej w ramach „Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2015-2020” finansowanego z dotacji budżetu gminy Pszczyna.

 • 27 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny zaprasza mężczyzn w wieku powyżej 45 roku będących mieszkańcami gminy Pszczyna na bezpłatne badanie krwi w celu określenia poziomu markera nowotworowego PSA w ramach „Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2015-2020” finansowanego z dotacji budżetu gminy Pszczyna. Na badanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Realizatorem programu jest Diagnostyka Spółka z o.o

 • 26 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Informacja Burmistrza Pszczyny

  Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 19 października 2017 roku wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Pszczynie z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 79 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Niewidomi i niedowidzący jesienią w plenerze" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r.,

 • 23 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  PONE - komunikat operatora

  Rolę operatora programu wymiany kotłów i termomodernizacji budynków, który w Pszczynie został uruchomiony na początku października pełni spółka Atsys.pl sp. z o.o. Operator przeprasza za błędnie wysłane wiadomości sms. 

 • 03 Października 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wymień stary kocioł!

  Wymień stary kocioł!

 • 26 Września 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Do 30 września III rata za koncesję

  Urząd Miejski w Pszczynie przypomina, iż zgodnie z art. 111  ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń, w  terminie do 30 września 2017 roku.  

 • 21 Września 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Informacja o konkursie

  Burmistrz Pszczyny ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2015 - 2020" w 2017 roku.

 • 21 Września 2017
  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Informacja o konkursie

  Burmistrz Pszczyny ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2015-2020" w roku 2017.