przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Gmina Pszczyna: Uruchomiono oddziały przygotowawcze

Gmina Pszczyna: Uruchomiono oddziały przygotowawcze

22 Marca 2022
kategoria:
News
Gmina Pszczyna: Uruchomiono oddziały przygotowawc

Gmina Pszczyna, aby ułatwić dzieciom z Ukrainy adaptację oraz wejście w polski system oświaty, uruchomiła w kilku szkołach podstawowych oddziały przygotowawcze, oferujące - oprócz realizacji bieżącego materiału na poziomie danej klasy - naukę języka polskiego w rozszerzonym zakresie 6 godzin tygodniowo oraz wsparcie asystenta międzykulturowego.

Już teraz przyjmowani są do nich uczniowie klas od IV do VI w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Uczniowie klas VII - VIII mogą podjąć naukę w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie.

- Uruchomiliśmy pierwsze oddziały przygotowawcze w kilku szkołach zarządzanych przez gminę Pszczyna. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy przygotowani do otwierania kolejnych. Uczniowie z Ukrainy będą mogli realizować program edukacyjny, a także uczyć się języka polskiego, co pozwoli likwidować bariery komunikacyjne - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Więcej informacji można uzyskać w najbliższej szkole lub dzwoniąc do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, numery: 32 210 40 67 lub 32 210 28 59.

Jednocześnie informujemy, że uczniowie z Ukrainy, aktualnie mają możliwość kontynuacji nauki w szkole ukraińskiej w systemie zdalnym https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad . Rodzice uczniów korzystających z nauki zdalnej w systemie ukraińskim powinni złożyć w najbliższej szkole podstawowej oświadczenie o realizowaniu obowiązku szkolnego zdalnie, co jednocześnie -  zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Edukacji i Nauki - zwalnia ich z obowiązku podjęcia nauki w szkole w systemie polskim.

Wykaz szkół w gminie Pszczyna: https://bip.pszczyna.pl/wykaz-publicznych-placowek-oswiatowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-pszczyna-2#cnt

Więcej informacji na temat oddziałów przygotowawczych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych