przesuń do początku strony

Programy

Programy

Programy realizowane w 2011 roku:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011 ( Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2010 r.) - zobacz

 Programy do realizacji w 2012 roku:

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016 ( Uchwała Nr XIII/173/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r.); - zobacz

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok ( Uchwała Nr XIII/172/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r.).- zobacz

 Programy do realizacji w 2013 roku:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

 Programy do realizacji w 2014 roku:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

 Programy do realizacji w 2015 roku:

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Program do realizacji w 2016 roku

 Program do realizacji w 2017 roku.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok