przesuń do początku strony

Karta Seniora

Drogi Seniorze!

Jeżeli ukończyłeś 60 lat odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora i korzystaj ze zniżek w ponad 1700 punktach w całej Polsce!

 

  1. Zgłoś się z dokumentem tożsamości do Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Polityki Społecznej, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 30, piętro 2, pokój 23, tel. 32 449 38 78
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  3. Odbierz swoją Kartę Seniora i już dziś zacznij korzystać ze zniżek i rabatów w wielu punktach w całej Polsce.

 Kto może otrzymać Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora - edycja lokalna w Gminie Pszczynie (zwana w dalszej części Kartą Seniora) przysługuje osobom, które zamieszkują
na terenie Gminy Pszczyna i w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Seniora ukończyły 60 rok życia oraz podpiszą stosowne dokumenty uprawniające
do otrzymania Karty.

Posiadacz Karty Seniora uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę.

Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony
(ważność bezterminowa).

Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

W przypadku kradzieży, bądź zagubienia wydawana jest nowa karta
po ponownym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Seniora

 Gdzie można otrzymać Kartę?

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie
przy ul. Dworcowej 30, 43-200 Pszczyna, piętro II, pokój 23,
Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej pszczyna.pl w zakładce „Dla mieszkańców” Karta Seniora oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2.

Karta zostanie wydana bezpośrednio po złożeniu formularza zgłoszeniowego, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 30.

 Korzystanie z karty - ulgi i zniżki

Pełna lista ulg i zniżek dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.glosseniora.pl, z zakładce Ogólnopolska Karta Seniora w pozycji:
Gdzie skorzystać z karty seniora

 Rezygnacja z Karty Seniora

Posiadacz Karty Seniora może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie stosownego oświadczenia na piśmie zawierającego podpis uczestnika wraz
ze zwrotem Karty. Z chwilą doręczenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, uprawnienia do korzystania z Karty wygasają.

 Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Pszczynie, ul. Dworcowa 30, tel. 32 449 38 78.

Gdzie skorzystać z karty: link

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-19.08.19.pdf
https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/

 

kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłoszeniowy - wniosek.pdf 2019-08-22 1.23MB pobierz plik: Formularz zgłoszeniowy - wniosek.pdf
pdf Informator.pdf 2019-08-22 598.3KB pobierz plik: Informator.pdf
pdf Uchwala w sprawie przystąpienia przez Gminę Pszczyna do Programu Miasto Przyjazne Seniorom.pdf 2019-08-22 94.47KB pobierz plik: Uchwala w sprawie przystąpienia przez Gminę Pszczyna do Programu Miasto Przyjazne Seniorom.pdf
pdf Regulamin programu karty seniora MANKO.pdf 2019-08-22 399.98KB pobierz plik: Regulamin programu karty seniora MANKO.pdf
pdf Zgłoszenie dla firm.pdf 2019-08-22 744.14KB pobierz plik: Zgłoszenie dla firm.pdf
pdf Klauzula informacyjna.pdf 2019-08-22 478.04KB pobierz plik: Klauzula informacyjna.pdf
pdf Regulamin wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w Gminie Pszczyna.pdf 2019-08-22 788.53KB pobierz plik: Regulamin wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w Gminie Pszczyna.pdf
pdf WYKAZ ZNIŻEK DO GMINNEJ KARTY SENIORA.pdf 2021-07-20 38.38KB pobierz plik: WYKAZ ZNIŻEK DO GMINNEJ KARTY SENIORA.pdf