przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Projekty realizowane w partnerstwie - 2010r.

Projekty realizowane w partnerstwie - 2010r.

Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w partnerstwie - 2010r.

„Aktywni na rynku pracy - wykorzystanie narzędzi IT w życiu mieszkańców Sołectwa Studzienice Gminy Pszczyna”.

projekt w trakcie realizacji

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 • Wartość projektu (PLN): 37.300,00 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 37.300,00 PLN
 • Okres realizacji: 01.03.2010 r. - 30.06.2010 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 10 mieszkańców Sołectwa Studzienice pozostających bez zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym i technologicznym do czerwca 2010 roku.

Celami szczegółowymi projektu są:
 • nabycie przez 10 uczestników projektu umiejętności wykorzystania technologii ICT w pracy i życiu codziennym,
 • wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy,
 • podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie aspiracji podejmowania dalszego kształcenia,
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • podniesienie świadomości co do własnego potencjału,
 • przełamanie zjawiska utrwalania złych wzorców (negacja, bierność, apatia).
Siedziba biura projektu:

Everest Consulting & Szkolenia
Oddział w Pszczynie
ul. Sznelowiec 2, II piętro pok. 207
tel. (32) 210-30-46 wew. 27.
43 - 200 Pszczyna
e-mail:  

„Nowe perspektywy - wsparcie kobiet sołectwa Jankowice”.

projekt w trakcie realizacji

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 • Wartość projektu (PLN): 49.340,00 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 49.340,00 PLN
 • Okres realizacji: 01.03.2010 r. - 30.06.2010 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 20 kobiet Sołectwa Jankowice pozostających bez zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym i technologicznym do czerwca 2010 roku.

Celami szczegółowymi projektu są:
 • nabycie przez 20 uczestniczek projektu umiejętności wykorzystania technologii ICT w pracy i życiu codziennym,
 • wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy,
 • podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie aspiracji podejmowania dalszego kształcenia,
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • podniesienie świadomości co do własnego potencjału,
 • przełamanie zjawiska utrwalania złych wzorców (negacja, bierność, apatia).
Siedziba biura projektu:

Everest Consulting & Szkolenia
Oddział w Pszczynie
ul. Sznelowiec 2, II piętro pok. 207
tel. (32) 210-30-46 wew. 27.
43 - 200 Pszczyna
e-mail:

„Nowa perspektywa, nowe możliwości - wsparcie dla mieszkańców Sołectwa Brzeźce Gminy Pszczyna”

projekt w trakcie realizacji

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 • Wartość projektu (PLN): 44.170,00 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 44.170,00 PLN
 • Okres realizacji: od 01.04.2010 r. - 31.07.2010 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 15 mieszkańców Sołectwa Brzeźce pozostających bez zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym i technologicznym do lipca 2010 roku.

Celami szczegółowymi projektu są:
 • nabycie przez 15 uczestników projektu umiejętności wykorzystania technologii ICT w pracy i życiu codziennym,
 • wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy,
 • podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie aspiracji podejmowania dalszego kształcenia,
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • podniesienie świadomości co do własnego potencjału,
 • przełamanie zjawiska utrwalania złych wzorców (negacja, bierność, apatia).
Siedziba biura projektu:

Everest Consulting & Szkolenia
Oddział w Pszczynie
ul. Sznelowiec 2, II piętro pok. 207
tel. (32) 210-30-46 wew. 27.
43 - 200 Pszczyna
e-mail:  

„Komputer na start - wsparcie dla mieszkańców Sołectwa Studzionka Gminy Pszczyna”

projekt w trakcie realizacji

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
 • Wartość projektu (PLN): 46.080,00 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 46.080,00 PLN
 • Okres realizacji: od 01.04.2010 r. - 31.07.2010 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców Sołectwa Studzionka pozostających bez zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym i technologicznym do lipca 2010 roku.

Celami szczegółowymi projektu są:
 • nabycie przez 20 uczestników projektu umiejętności wykorzystania technologii ICT w pracy i życiu codziennym,
 • wzmocnienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy,
 • podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie aspiracji podejmowania dalszego kształcenia,
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • podniesienie świadomości co do własnego potencjału,
 • przełamanie zjawiska utrwalania złych wzorców (negacja, bierność, apatia).
Siedziba biura projektu:

Everest Consulting & Szkolenia
Oddział w Pszczynie
ul. Sznelowiec 2, II piętro pok. 207
tel. (32) 210-30-46 wew. 27.
43 - 200 Pszczyna
e-mail: