przesuń do początku strony

O Pszczynie

Średniowieczna osada pszczyńska wyrosła na szlaku kupieckim, który prowadził z Krakowa na Śląsk i dalej przez Cieszyn do południowej Europy.

Również dzisiaj Pszczyna czerpie korzyści ze swego dogodnego usytuowania. Miasto leży na przecięciu tras Katowice-Bielsko-Cieszyn (droga krajowa nr 1) oraz Oświęcim-Rybnik, pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Beskidami. Godzina jazdy samochodem wystarczy, by dotrzeć stąd do któregoś z dwóch portów lotniczych (Pyrzowic lub Balic), a pół godziny, by znaleźć się na przejściu granicznym w Cieszynie.

Jest to teren pagórkowaty, wykształcony z lodowcowych pokładów morenowych (dennej i częściowo czołowej), wzniesiony na wysokości 200-300 metrów n.p.m. Obejmuje południowo-zachodnią część Wyżyny Śląskiej i zachodnią część Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej. Posiada charakter zdecydowanie rolniczy (prawie 20 000 ha gruntów ornych) ze znacznymi obszarami lasów, zajmujących północną jego część (ponad 14 000 ha), które słyną od wieków z obfitości dzikiej zwierzyny.

Wraz z 12 okolicznymi sołectwami Pszczyna tworzy gminę, która zajmuje 174 km2 i liczy ok. 50 tysięcy mieszkańców (w tym miasto Pszczyna 27 tysięcy).

Pszczyna - powiat pszczyński - województwo śląskie