przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/I Zastępca Burmistrza

I Zastępca Burmistrza

Magdalena Czarnecka

Zastępca Burmistrza Pszczyny

Magdalena Czarnecka uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, magistra filologii angielskiej w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z technologii informacyjnej, z zarządzania oświatą oraz administracji samorządowej.
Przed podjęciem pracy w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, przez ponad 20 lat pracowała w szkołach średnich i podstawowych.