przesuń do początku strony

Uzależnienia

Zagadnieniem związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się Wydział Polityki Społecznej ul. Dworcowa 30 tel. 32 449 38 78.

 Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: