przesuń do początku strony

Uzależnienia

Zagadnieniem związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wszelkich innych uzależnień zajmuje się Wydział Spraw Społecznych ul. Dworcowa 30 tel. 32 449 38 78.

 Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

 Użyteczne informacje dla prowadzących działalność gospodarczą.

1. Użyteczne informacje dla przedsiębiorców.

2. Sprzedaż Alkoholu

3. Akty prawne