przesuń do początku strony

Miejsca pomocy

MIEJSCA POMOCY

Miejsca pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom na terenie Gminy Pszczyna

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
ul. Kilińskiego 5 a

43-200 Pszczyna
tel.: (+48 32) 210-41-73 lub (+48 32) 210-58-10

strona internetowa OPS-u: http://opspszczyna.pl/

e-mail:  
Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
- poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie
- diagnoza w zakresie problemu alkoholowego
- motywowanie i udzielanie wsparcia

 2. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
ul. Bogedaina 18
43-200 Pszczyna
tel.: 997
Oficer dyżurny: 32 449-32-00

3. Wspólnoty samopomocowe

v       Al.Anon - Pszczyna, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Parafia Podwyższenia Krzyża.
         Oficjalna strona internetowa www.al-anon.org.pl

v       AA Alfa - Pszczyna, ul. M.C. Skłodowskiej 1

v       AA Pszczyńska 12 -Pszczyna, ul. 3 Maja 15a

v       AA Jutrzenka - Pszczyna, ul. 3 Maja 15a

v       Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Plessowiacy", Pszczyna, ul. 3 Maja 15a


4. Miejsca i godziny przyjęć lekarzy psychiatrów.

  • NZOZ "HIPOKRATES", Pszczyna, ul. Zdrojowa 65, tel. 32 210 30 31

  • NZOZ "PANACEUM", Pszczyna, ul. Dobrawy 7a, tel. 32 210 22 50, email: panaceum3[at]op.pl

5. Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych

  • Odbywa się w „CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ" Pszczyna, ul. Zdrojowa 65. Poradnia jest czynna:

konsultacje w ramach programu Candis
terapia grupowa dla osób współuzależnionych
terapia grupowa dla osób uzależnionych

terapie indywidualne

Rejestracja nr telefonu: 32 211-97-99 lub 604 805 862
Wizyty są bezpłatne, finansowane z budżetu gminy.

6. Osoby zainteresowane mogą również skorzystać z oferty z Czechowic- Dziedzic:

Niepubliczny ZOZ „UBEZPIECZALNIA” Sp. z o.o. Przychodnia Nr 1 Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Sienkiewicza 8 tel. 32 215-32-41 faks 32 215-59-17

7. Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A
Tel. 32 210 58 10

8. Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A.
Tel. 32 210 41 73

9. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna 
Katowice, ul. Jagiellońska 5
tel. całodobowy:  508 339 495

www.wokanda.org.pl
e-mail: ,

10. Pomoc udzielana przez Śląską Fundację "Błękitny Krzyż"

Informacje znajdują się w załączniku - pobierz

Błękitny Krzyż - pobierz

11. Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informacje znajdują się w załączniku - pobierz

12. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"CAL-MED" Spółka Cywilna
ul. Krucza 12
43-251 Pniówek
tel (32) 44 83 520, kom. 501 449 753

13. Ośrodek Readaptacyjny

Śląskiej Fundacji Błekitny Krzyż
ul. Traugutta 21
43-300 Bielsko- Biała
tel (33) 822 34 56 lub (33) 817 20 49.

1
4. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku- Białej


ul.Karola Miarki 11
43-300 Bielsko- Biała
tel (33) 812 65 04

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 449 01 45 wew. 21 i 30.


1
6. Grupie Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

link: http://www.opspszczyna.pl/n,133.html

17. Placówki otwarte

18. Leczenie odwykowe zamknięte

19.  Adresy punktów badań na HIV

Pliki do pobrania: