przesuń do początku strony

PFRON

PFRON Dostępna przestrzeń publiczna

Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Pszczynie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności przez stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Celem szczegółowym jest likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie w zakresie dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety powinny umożliwiać osobom z niepełnosprawnościami samodzielne korzystanie, bez potrzeby wsparcia osób trzecich.

Planowane prace remontowe mają na celu dostosowanie dwóch toalet dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku i na 1 piętrze. Istniejące toalety zostaną wyremontowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków do korzystania z obiektu Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz do zwiększenia dostępności w przestrzeni publicznej co wpłynie na wzrost gwarancji korzystania z pełni praw obywatelskich każdej osoby z niepełnosprawnością. Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami zapewni niezależne korzystanie z pomieszczeń i zachęci te osoby do samodzielnego realizowania spraw urzędowych. Toalety będą dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi, narządu wzroku oraz słuchu.

Razem wartość wydatków projektu: 63 825,64 zł

Wnioskowana kwota (maksymalnie 80% wartości projektu): 51 060,50 zł

Okres realizacji projektu: 2024-01-01 - 2024-12-31