przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Struktura urzędu - wydziały, referaty, samodzielne stanowiska

Sekretariat Burmistrza:

I piętro, pokój 100
tel.: 32 449 39 99
fax: 32 449 39 55

Sekretarz Gminy: Łucja Foltyn

I piętro, pokój 105
tel.: 32 449 39 58
fax: 32 449 39 55

Skarbnik Gminy: Artur Krawczyk

I piętro, pokój 104
tel.: 32 449 39 19
fax: 32 449 39 55

Biuro Prasowe: Piotr Łapa - rzecznik prasowy, Oskar Piecuch - rzecznik prasowy

I piętro, pokój 107
tel.: 32 449 39 80

Wydział Finansowy: Zofia Lubska - naczelnik

II piętro, pokój 213
tel.: 32 449 39 03
fax: 32 449 39 55

Wydział Finansowy - Kasa

parter, pokój 10
tel.: 32 449 39 07, 32 449 39 08

Wydział Finansowy - Płace/Księgowość:

I piętro, pokój 117, 118
tel.: 32 449 39 01, 32 449 39 02

Wydział Podatkowy: Katarzyna Szafron - naczelnik

III piętro, pokój 301
tel.: 32 449 39 31

Wydział Podatkowy:

I piętro, pokój 119
tel.: 32 449 39 04, 32 449 39 22

II piętro, pokój 212
tel.: 32 449 39 65

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami: Zbigniew Zywert - naczelnik

parter, pokój 6
tel.: 32 449 39 14
fax: 32 449 39 55

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami:

parter, pokój 7, 8
tel.: 32 449 39 09, 32 449 39 10

Wydział Gospodarki Komunalnej: Katarzyna Huptys - naczelnik

III piętro, pokój 302
tel.: 32 449 39 46
fax: 32 449 39 55

Wydział Gospodarki Komunalnej:

III piętro, pokój 302, 303
tel.: 32 449 39 12, 32 449 39 13

Wydział Gospodarki Komunalnej - Wywóz śmieci:

III piętro, pokój 303
tel.: 32 449 39 89

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: Monika Kalkowska - naczelnik

I piętro, pokój 120, 121
tel.: 32 449 39 56, 32 449 39 32
tel.: 32 449 39 33

Wydział Organizacyjny i Kadr: Agnieszka Sekta - naczelnik

I piętro, pokój 110
tel.: 32 449 39 25, 32 449 39 21, 32 449 39 24, 32 449 39 54, 32 449 39 99
fax: 32 449 39 55

Wydział Prawny: Olga Jurczyk - naczelnik

I piętro, pokój 106, 108
tel.: 32 449 39 49, 32 449 39 36, 32 449 39 37
fax: 32 449 39 55

Wydział Spraw Obywatelskich: Jarosław Kosobudzki - naczelnik

parter, pokój 25
tel.: 32 449 39 40
fax: 32 449 39 55

Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody osobiste:

parter, pokój 23
tel.: 32 449 39 41, 32 449 39 71

 Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja ludności:

parter, pokój 19
tel.: 32 449 39 42, 32 449 39 72

Wydział Spraw Obywatelskich - Działalność Gospodarcza

parter, pokój 19
tel.: 32 449 39 42, 32 449 39 72

Wydział Urbanistyki i Architektury: Anna Krzystolik - naczelnik

parter, pokój 1, 2
tel.: 32 449 39 27, 32 449 39 28, 32 449 39 29
fax: 32 449 39 55

Miejski Konserwator Zabytków: Beata Sarnecka-Uziałko

budynek B II piętro pokój 211
tel. 32 449 39 75

Wydział Polityki Społecznej: Zofia Masny-Klimczak - naczelnik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 77, 32 449 38 78
fax: 32 449 39 55

Wydział Oświaty: Izabela Bąk - p.o. naczelnika

ul. Zdrojowa 4
tel. 32 210 40 67, 32 210 28 56, 32 210 28 57, 32 210 28 58, 32 210 28 59
fax: 32 449 39 55

Wydział Informatyki: Łukasz Orlik - naczelnik

II piętro, pokój 203
tel.: 32 449 39 20
fax: 32 449 39 55

Wydział Ochrony Środowiska: Marcin Sosna - naczelnik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 75, 32 449 38 71
fax: 32 449 39 55

Urząd Stanu Cywilnego: Beata Rozmus - kierownik

II piętro, pokój 214, 215, 216
tel.: 32 449 39 39, 32 449 39 38, 32 449 39 45
fax: 32 449 39 55

Straż Miejska: Artur Krzyżaniak - komendant

ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 43 73, 602 570 838, 32 210 28 50
fax: 32 210 43 73, 32 449 39 55

Referat Kancelaryjny: Katarzyna Gomułkiewicz-Górecka - kierownik

ul. Rynek 2 parter, pokój 4 (Biuro Obsługi Klienta)
ul. Bednorza 16 (archiwum zakładowe)
tel.: 32 449 39 00 (Biuro Obsługi Klienta); 32 449 39 90 (archiwum zakładowe)
fax: 32 449 39 55

Referat Lokalowy: Ewelina Kędzierska - kierownik

I piętro, pokój 114
tel.: 32 449 39 26
fax: 32 449 39 55

Referat ds. Jakości Powietrza: Magdalena Polok - kierownik

ul. 3 Maja 11
tel.: 32 449 39 50
fax: 32 449 39 55

Referat Rolnictwa: Waldemar Lipus - kierownik

ul. Rynek 2, III piętro, pokój nr 302B
tel.: 32 449 39 78
fax: 32 449 39 55

Referat Promocji: Marta Wesołowska - kierownik

ul. Piastowska 24/1
tel.: 32 449 39 43, 32 449 39 63
fax: 32 449 39 55

Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich: Adam Kuś - kierownik

II piętro, pokój 204
tel.: 32 449 39 48
fax: 32 449 39 55

Referat Zarządzania Kryzysowego: Zdzisław Grygier - kierownik

ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 45 57, 32 447 08 00
fax: 32 447 08 00

Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Jarosław Mejsak - kierownik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 74
fax: 32 449 39 55

Biuro Rady Miejskiej: Katarzyna Pękała - kierownik

II piętro, pokój 205
tel. 32 449 39 35
fax: 32 449 39 34

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Kost

ul. Dworcowa 30
tel. 32 449 39 69
fax: 32 449 39 55

Koordynator ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Pszczynie: Piotr Kost

ul. Dworcowa 30
tel. 32 449 39 69
fax: 32 449 39 55

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: Andrzej Lubski

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 76
fax: 32 449 39 55

Energetyk Gminny: Józef Bałuch

ul. Dworcowa 30
tel. 32 449 3876
fax: 32 449 39 55

 

Jednostki organizacyjne gminy

Administracja Zasobów Komunalnych: Gabriela Januszewska - dyrektor

Łąka ul. Sznelowiec 12
tel.: 32 210 34 64, 32 210 35 29
fax: 32 210 34 64

Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie: Jacek Lebioda - dyrektor

ul. Francuska 16
tel.: 32 210 36 15
fax: 32 210 36 15

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu: Sławomir Kowalski - dyrektor

ul. Basztowa 1
tel.: 32 210 38 77
fax: 32 210 38 77

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: Teresa Musik - dyrektor

ul. Piastowska 1
tel.: 32 210 42 44
fax: 32 210 42 44

Ośrodek Pomocy Społecznej: Sonia Marekwia - dyrektor

ul. Kilińskiego 5a
tel.: 32 210 58 10
fax: 32 210 41 73

Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny: Urszula Szypuła - dyrektor

ul. Antesa 1
tel.: 32 210 56 84, 32 210 34 69
fax: 32 210 34 69

Pszczyńskie Centrum Kultury: Michał Czernek - dyrektor

ul. Piastowska 1
tel.: 32 210 45 51
fax: 32 210 45 51

Pszczyński Zarząd Edukacji: Katarzyna Gabryś - dyrektor

ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 21 93
fax: 32 210 21 93 wew. 118

Żłobek Miejski: Barbara Zbijowska - dyrektor

ul. Kazimierza Wielkiego 5
tel/fax: 32 210 41 54

Spółki z udziałem gminy

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.: Jacek Patyk - prezes

ul. 3 Maja 9
tel.: 32 210 35 65, 32 212 81 31
fax: 32 210 35 65

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.: Wiktor Solik - prezes

ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 20 86, 32 210 13 72
telefon alarmowy całodobowy: 994
fax: 32 326 30 30

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Wojciech Studzieński - prezes

ul. Jana Kilińskiego 5a
tel.: 32 212-85-55, 32 449-03-26
fax: 32 212-85-55