przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Turystów/Miasta partnerskie

Miasta partnerskie

BERGISCH GLADBACH - Niemcy
www.bergischgladbach.de 

Położone w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Północna Westfalia, w bliskim sąsiedztwie Kolonii. Miasto o bogatej historii i tradycjach sięgających siedemsetnego roku, jednocześnie jednak bardzo młode, bowiem w obecnym kształcie i granicach istnieje dopiero od 1975 roku. Wtedy nastąpiło połączenie Bergisch Gladbach z sąsiadującym Bensbergiem w jeden organizm miejski. W Bergisch Gladbach dobrze rozwinięty jest przemysł włókienniczy, metalowy i papierniczy; produkcja papieru ma w Bergisch Gladbach kilkusetletnią tradycję.

 • Powierzchnia: 83 km2
 • Liczba ludności: 110 000

Współpraca z Pszczyną:

Umowa partnerska podpisana została 24 kwietnia 1993 r. w Bergisch Gladbach. Główne płaszczyzny, o które postanowiono oprzeć wzajemną współpracę to kultura, nauka, gospodarka i turystyka:

 • wymiana kulturalna (koncerty chórów; współpraca pomiędzy pszczyńskim chórem "Lutnia" a Bensberger Kammerchor; wystawa fotograficzna o Pszczynie w centrum kultury w Bergisch Gladbach; wystawa fotograficzna o Bergisch Gladbach w Pszczyńskim Centrum Kultury)
 • wymiana młodzieży (uczniowie pszczyńskich szkół średnich dwukrotnie uczestniczyli w kursach języka niemieckiego w Bergisch Gladbach)
 • bezpośrednie kontakty pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pszczynie a szkołą średnią w Bergisch Gladbach
 • wymiana doświadczeń w zakresie pracy samorządów lokalnych (wizyty szkoleniowe, dot. np. rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej, projektów związanych z powstaniem ścieżek rowerowych itp.)
 • współpraca pomiędzy Klubami Lwów obu miast
 • pomoc w zakupie używanego wozu strażackiego dla jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych.

KLEIN RÖNNAU - Niemcy
www.klein-roennau.info 

Miejscowość położona na północy Niemiec (Szlezwik-Holsztyn), nad Jeziorem Segeberg, w niewielkiej odległości od Lubeki, Kilonii i Hamburga. Najstarsze zapiski o Klein Rönnau pochodzą z roku 1150. W przeszłości była to prawdziwie rolnicza miejscowość, dzisiaj mieszkańcy zajmują się przede wszystkim handlem i usługami, a także turystyką.

 • Powierzchnia: 453 ha
 • Liczba ludności: 1450

Współpraca z Pszczyną:

Umowa partnerska podpisana została w Pszczynie 12 października 1996 r. Kontakty partnerskie ukształtowały się na gruncie przyjaźni, trwającej już od 1983 r., kiedy to Oddział Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Klein Rönnau otoczył opieką pszczyński Dom Dziecka. Pomoc charytatywna, zapoczątkowana w czasie stanu wojennego, trwa do dzisiaj. Przedstawiciele DRK i gminy Klein Rönnau przyjeżdżają do Pszczyny co roku, zawsze w trzecią niedzielę adwentu, obdarowując dzieci z Domu Dziecka, a od kilku lat wspomagając także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

Główne płaszczyzny, o które postanowiono oprzeć wzajemną współpracę to kultura, gospodarka, turystyka, sport i rekreacja:

 • wymiana dzieci i młodzieży (wyjazdy wakacyjne grupy dzieci z Domu Dziecka, współorganizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego, który co roku odbywa się w innym kraju, a bierze w nim udział młodzież z Niemiec, Węgier i Polski)
 • wymiana kulturalna (np. koncerty charytatywne Pszczyńskiego Zespołu kameralnego "Con fuoco" na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża)
 • wymiana sportowa
 • współpraca pomiędzy pszczyńskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej a niemieckim Wege-Zweckverband w Bad Segebergu.

KAŠTELA - Chorwacja
www.kastela.hr 

Kaštelanjska Rivera rozciąga się pomiędzy Trogirem a Splitem (Dalmacja). Region ten, ze swym śródziemnomorskim klimatem, malowniczym krajobrazem i unikalnym pięknem natury przyciągał ludzi już od najdawniejszych czasów.

W przeszłości - starożytny port grecki, przystanek w podróży dla rzymskich żołnierzy i letnia siedziba królów; dzisiaj Kaštela jest turystycznym ośrodkiem przyciągającym tysiące turystów. Kaštelę tworzy 7 osad, które rozwinęły się wokół zamku wybudowanego na przełomie XV i XVI wieku. Są to: Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Gomilica, Kaštel Sućurac i Kaštel Kambelovac. Kaštela to przede wszystkim rozwinięte rolnictwo (sady, winnice i ogrody warzywne), rybołówstwo i oczywiście turystyka. Nie bez znaczenia pozostaje też bliskie sąsiedztwo portu w Splicie.

 • Powierzchnia: 200 km2
 • Ludność: 40 000

Współpraca z Pszczyną:

Umowa partnerska podpisana została w Kašteli 3 marca 1997 r. Główne płaszczyzny, o które postanowiono oprzeć wzajemną współpracę to kultura, gospodarka i turystyka.

 • wymiana kulturalna - prezentacja w Pszczynie Kasteli oraz regionu Dalmacji.

HOLEŠOV - Czechy
www.holesov.cz 

Holešov - miasto w Czechach, w kraju zlinskim. Holešov leży w miejscu krzyżowania się dwóch dawnych szlaków - od Dunaju doliną Morawy do Opavy (część szlaku bursztynowego) i z Białych Karpat do Přerova. Najstarsza wzmianka o mieście pochodzi z 1134 r. W latach 1850-1960 w Holešovie mieściła się siedziba władz powiatowych oraz sąd. Od roku 2002 Holešov to gmina oraz centrum Mikroregionu Holešovsko.

 • Powierzchnia: 3 396 ha
 • Liczba mieszkańców: ok. 12,5 tys.

Współpraca z Pszczyną:

Umowa partnerska podpisana została w Ostrawie, 21 kwietnia 2006 r. Główne dziedziny, o które postanowiono oprzeć wzajemną współpracę to wymiana doświadczeń w zakresie oświaty, kultury, turystyki i sportu, wspólna organizacja imprez, wymiany kulturalna i sportowa, współpraca pomiędzy szkołami oraz wzajemnej promocja.

Oba miasta wiele łączy - bogata historia i tradycja, podobna architektura, liczne zabytki ( w tym wczesnobarokowy zamek),różnorodność imprez kulturalnych i sportowych. Wielkim atutem jest także niewielka odległość, jaka dzieli Pszczynę i Holešóv (ok. 150 km). Pierwsze efekty wstępnych rozmów dotyczących partnerstwa są już widoczne - od początku roku Pszczyna ma swoją stałą ekspozycję w holešowskim Biurze Informacji Turystycznej, materiały promocyjne naszego miasta znalazły się również, wspólnie z ofertą czeskiego miasta, na styczniowych targach turystycznych w Brnie.

 

WAŁBRZYCH - Polska
www.um.walbrzych.pl

Wałbrzych - miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim nad rzeką Pełcznicą. Miasto leży w pasmie Gór Wałbrzyskich. Siedziba powiatu wałbrzyskiego i główne miasto aglomeracji wałbrzyskiej. Jest miastem o funkcjach przemysłowo-handlowo-usługowych. Dawniej bardzo ważny i potężny ośrodek przemysłowy Dolnego Śląska, po Wrocławiu na równi z Jelenią Górą. Na terenie Wałbrzycha znajduje się Zamek Książ.

 • Powierzchnia: 84,7 km2
 • Liczba ludności: 108 000

Współpraca z Pszczyną:

Umowa partnerska podpisana została podczas wydarzenia Daisy Days 23. maja 2014 r. Główną płaszczyzną, o którą postanowiono oprzeć wzajemną współpracę jest historia rodziny von Hochberg, dawnych właścicieli Ziemi Pszczyńskiej i Wałbrzycha (niem. Waldenburg) oraz związany z tym rozwój turystyki i kultury. Ikoną wzajemnej promocji została Księżna Daisy von Pless.

 • wymiana kulturalna
 • bezpośrednie kontakty pomiędzy nauczycielami i młodzieżą szkolną obu miast
 • wymiana doświadczeń w zakresie pracy samorządów lokalnych
 • wzajemne działania promocyjne