przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa

„Uchwała antysmogowa” - praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postepowania

 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia się kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla podmiotów posiadających instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) istnieją 4 terminy wymiany:

  • do 31.12.2021 r. wymiana kotłów wyprodukowanych w 2006 r. i starszych, oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
  • do 31.12.2023 r. wymiana kotłów wyprodukowanych w przedziale od 2007 r. do  2012 r.,
  • do 31.12.2025 r. wymiana kotłów wyprodukowanych w przedziale od 2013 r. do 31.08.2017 r.,
  • do 31.12.2027 r. wymiana kotłów Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec kaflowy) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

  • osiąga sprawność cieplną min 80 %
    lub
  • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu

źródło: powietrze.slaskie.pl