przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Turystów/O Pszczynie/Gmina Pszczyna w liczbach

Gmina Pszczyna w liczbach

(stan liczby ludności na 31.12.2020 r.)

Liczba ludności - 50 877, w tym:
miasto Pszczyna - 24 075, sołectwa - 26 802

Sołectwa:
Brzeźce - 1177
Czarków -2252
Ćwiklice - 2934
Jankowice -3138
Łąka - 3234
Piasek - 3581
Poręba - 1116
Rudołtowice - 1165
Studzionka - 2399
Studzienice - 2092
Wisła Mała - 1365
Wisła Wielka - 2349

 

 

Powierzchnia 174 km2 (17 409 ha)

Użytki rolne ogółem - 9751 ha, w tym:
grunty orne - 6817 ha | sady - 71 ha | łąki - 1529 ha | pastwiska - 885 ha
grunty orne zabudowane - 338 ha | grunty pod stawami - 51 ha
rowy melioracyjne - 60 ha

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione - 5184 ha, w tym:
lasy i grunty leśne - 5126 ha | grunty zadrzewione i zakrzewione - 58 ha

Budżet gminy - 166 913 336 zł, w tym:
dochody - 179 075 850 zł | przychody - 6 000 000 zł
wydatki - 164 806 187 zł | rozchody - 20 269 669 zł
budżet na 1 mieszkańca - 3 644,09 zł

Bezrobocie - 4,8% (szacunkowo)

Szkoły:
podstawowe - 16 | gimnazja - 5 | średnie - 4

Kościoły:
rzymsko-katolickie - 16, ewangelicko-augsburskie - 2