przesuń do początku strony

Aktualności

AKTUALNOŚCI

  • od 2012 roku dla mieszkańców Gminy Pszczyna został uruchomiony telefon zaufania pod nazwą "Niebieski telefon", przeznaczony dla doświadczających przemocy, bądź będących jej świadkami, a także dla osób będących w innych sytuacjach kryzysowych. Psycholog pełni dyżur w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18.00 - 19.00 pod numerem telefonu (32) 210 58 10. 
  • Na stronie www.niebotak.pl dzieci, młodzież, rodzice znajdą informacje na temat szkód związanych z alkoholem a także szereg ćwiczeń wzmacniających asertywność młodych ludzi i ochronę przed presją rówieśniczą. 
  • Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy Twoje picie jest bezpieczne, wypełnij test zamieszczony na stronie www.wyhamujwpore.pl 
  • Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa ogólnopolska linia telefoniczna „POMARAŃCZOWA LINIA” (nr tel. 801 140 068), która udziela porad i konsultacji rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol, a także nauczycielom, którzy chcieliby się dowiedzieć jakich rad w tej sprawie udzielić. 
  • W przypadku zjawiska przemocy w rodzinie należy kontaktować się z  Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  pod nr telefonu: 801 120 002
  • W przypadku narkomanii- Ogólnopolski Telefon Zaufania (nr telefonu: 801 199 990) codziennie od 16:00 do 21:00. 
  • Dla osób uzależnionych od gier hazardowych został utworzony ogólnopolski telefon: 801 889 880. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z tej formy pomocy codziennie od godz. 17:00 do 22:00. Całkowity koszt połączenia to 0,35 zł brutto. Wiecej informacji nt. hazardu można uzyskać na stronie www.uzaleznieniabehawioralne.pl