przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane z innych źródeł

Inwestycje realizowane z innych źródeł

Program „STOP SMOG”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii -Fundusz Termomodernizacji i Remontów

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 15 158 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 610 600,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2022 r.

Celem projektu jest przebudowa ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza poprzez realizację łącznie 286 przedsięwzięć niskoemisyjnych. Działanie będzie polegać na wymianie urządzeń lub systemów grzewczych lub podgrzewających wodę użytkową, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych na spełniające standardy niskoemisyjne, oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych na ciepło grzewcze m.in.: poprzez wymianę urządzeń bądź wymianę urządzeń i budowę przyłącza gazowego lub elektrycznego, likwidację urządzeń.

 

 

„Rozbudowa istniejącego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym  w Łące”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki .Program "Sportowa Polska, Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2019 "

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 300 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 566 700,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2021 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2022 r.

 

 

 

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie im. Jana Larysza w Pszczynie, wariant - 400 m - certyfikowany”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nazwa działania: Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2018

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 6 018 824,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 000 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2020 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego wraz z płytą boiska trawiastego. Budowa budynku zaplecza sportowego mieszczącego dodatkowo toalety dla widzów i pomieszczenia techniczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budowa trybun dla gości. Elementy wyposażenia lekkoatletycznego zaprojektowano w nawierzchni z pełnego poliuretanu, natomiast boisko - z murawy rolowanej. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej.

 

„Ławka Niepodległości dla samorządów”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Minister Obrony Narodowej

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 29 585,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 668,16 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2018 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2019 r.

Celem projektu jest wykonanie i montaż na Placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie multimedialnej "Ławki Niepodległości" - ławki pomnikowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ławka będzie upamiętniać polską państwowość, a także posiadać walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na Ławce, każdy będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Duży nacisk postawiono na nowoczesność - Ławka będzie posiadać fotokod QR, który umożliwi ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowarka urządzeń mobilnych oraz hot spot WiFi. Ławka będzie podświetlana systemem LED. 

  

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska" - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 2 999 253,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 989 700,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: I kwartał 2021 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2021 r.

Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12,2 m x 24,2 m i wysokości 7,15 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela wf, magazynem sprzętu sportowego i łącznikiem do budynku szkoły.

„Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Łąka”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej „Mały Klub”

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 2 067 075,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 033 500,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2018 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2019 r.

Celem projektu jest przebudowa treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 95x48 m, w tym: przebudowa nawierzchni boiska sportowego; drenaż przebudowanego boiska sportowego; montaż piłkochwytów, bram i furtek; montaż bramek do piłki nożnej; dostawa kabin dla zawodników; nawierzchnie utwardzone wokół przebudowanego boiska sportowego; zieleń wokół przebudowanego boiska sportowego.