przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Projekty realizowane z innych programów Unijnych

Projekty realizowane z innych programów Unijnych

„Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nazwa działania: Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 595 095,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA (przypadająca na Gminę Pszczyna): 124 825,60 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami).

Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje merytoryczne pracowników JST oraz kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, a także standardy pracy w urzędach; usprawnione zostaną mechanizmy i procedury w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami sektora publicznego, tym samym zwiększona będzie jakość i dostępność usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.