przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Akademia Ziemi Pszczyńskiej - zapisy

Akademia Ziemi Pszczyńskiej - zapisy

22 Czerwca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Wszystkie zainteresowane osoby, zachęcamy do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza.

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Działaniom Akademii przyświeca idea Hoddinga Cartera „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła".

Wydarzenie składa się z:

  1. trzech bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, przedsiębiorczość, myślenie krytyczne
  2. spotkań dla rodziców/opiekunów w zakresie myślenia krytycznego.

Zajęcia w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej realizowane będą w okresie koniec czerwca - pierwsza połowa lipca. Każdy uczestnik Akademii otrzyma gadżety promocyjne związane z projektem.

Na CAŁE wydarzenie przewidziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 1-3  klasy szkoły podstawowej (1 grupa w Pszczynie) oraz 4-7 klas szkoły podstawowej (3 grupy: w Pszczynie, Ornontowicach oraz Bojszowych). Zgłaszając udział w wydarzeniu, uczestnicy zgłaszają się na WSZYSTKIE zajęcia organizowane w ramach wydarzenia.

Zajęcia odbywać się będą w Bojszowach (jedna grupa), Ornontowicach (jedna grupa) oraz w Pszczynie (2 grupy). Na każdą grupę przewidziany jest limit 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest BEZPŁATNY!

Uczestnikiem zajęć w Akademii Ziemi Pszczyńskiej mogą być tylko dzieci w przedziale wiekowym kl. 1-7 szkół podstawowych, zamieszkujących obszar objęty działaniem Organizatora.

W razie wolnych miejsc na planowane zajęcia, możliwe jest dopuszczenie uczestników w wieku, poza tym przewidzianym w projekcie. Zgłoszenia te będą brane pod uwagę w drugiej kolejności (po zweryfikowaniu zgłoszeń uczestników w przedziale wiekowym przyjętym w projekcie).

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska", tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Udział w wydarzeniu wyrażony jest poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Akademii Ziemi Pszczyńskiej wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną, zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, w systemie rejestracji dostępnym na stronie Organizatora, tj. pod następującym linkiem: TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 czerwca 2022 r., w razie nie wyczerpania puli miejsc, Organizator ma możliwość wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń, do czasu zrekrutowania dostępnej w projekcie puli miejsc.

Zgłoszenia niespełniające warunków z pkt. 6, 8 i 9 niniejszego regulaminu lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdą Państwo w poniższym regulaminie, na plakacie informacyjnym oraz harmonogramie zajęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.