przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Burmistrz Pszczyny informuje o wpłynięciu oferty złożonej przez Fundację "nie Czekaj"

Burmistrz Pszczyny informuje o wpłynięciu oferty złożonej przez Fundację "nie Czekaj"

09 Stycznia 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Fundację "nie Czekaj", 43-243 Studzionka, ul. Jedności 31 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci Karuzela z piosenkami z cyklu Mozaika talentów - Karuzela z ...". Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-35