przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Burmistrz Pszczyny informuje, że wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

Burmistrz Pszczyny informuje, że wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

28 Października 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 22 października 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą Wydanie książki pt. "Kroniki Pszczyńskie". Wnioskowana kwota dotacji wynosi 8.500zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z póżn. zmianami).

https://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-burmistrza-pszczyny-126