przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

06 Października 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 2 października 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej; ul. Piastowska 26; 43-200 Pszczyna, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą- Wydanie książki pt. "Kroniki pszczyńskie "

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 )

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-46