przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

Informacja Burmistrza Pszczyny o wpłynięciu oferty w trybie małego grantu

07 Października 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 6 października 2020 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski Greg Team, ul. Rybnicka 32, 43-200 Pszczyna na wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami szkolenia jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę złożono w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-47