przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

04 Marca 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 02 marca 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Pszczyna, ul. Bogedaina 22, 43-200 Pszczyna, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zgrupowania sportowo-szkoleniowego”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).

 https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-57#cnt