przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

04 Listopada 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 2 listopada 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W PSZCZYNIE Z SIEDZIBĄ W PIASKU , ul. Dworcowa 27; 43-211 Piasek ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wyjazd integracyjny w Beskid Śląski ”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).