przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

15 Listopada 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 8 listopada 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyńskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, ul. 3 Maja 11,43-200 Pszczyna, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą : "Seniorze- żyj zdrowo i bezpiecznie".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych ) Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-84#cnt