przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

23 Listopada 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, ul. Piastowska 26, 43-200 Pszczyna, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: " Wydanie książki pt. Kroniki Pszczyńskie 2021 ".

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 roku , poz 1057 z późn. zm )

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-85